ยินดีต้อนรับ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน เข้าสู่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร./โทรสาร  0-4274-3854    Website : http://alumni.snru.ac.th